top of page

Heldere Reward en Benefits communicatie is essentieel voor de waardering van medewerkers voor hun totale beloningspakket. Kies de juiste tone of voice, personaliseer de inhoud, maak het samenhangend en aantrekkelijk en doseer en time je communicatie. 

Dat creëert draagvlak, begrip en vooral enthousiasme.


Als je niet weet wat je hebt, kun je het ook niet waarderen. Als organisatie investeer je in allerlei onderdelen van de totale beloning (Total Rewards) zoals bijvoorbeeld verzekeringen, opleiding of gezondheidsprogramma's. De totale beloning (het pakket aan arbeidsvoorwaarden) is zoveel meer dan alleen het salaris en de vakantiedagen. Denk eens aan de laptop, telefoon of auto van de zaak. Of de mogelijkheden voor scholing, kostenvergoedingen of de pensioenregeling die je als werkgever faciliteert. Zo zijn er nog veel meer vaste of incidentele onderdelen van je beloningspakket die lang niet altijd allemaal bij iedereen bekend zijn. Dit inzichtelijk maken door heldere en aantrekkelijke communicatie zal een positief effect hebben op de waardering en het gebruik van de arbeidsvoorwaarden. En dit kan ook een positief effect hebben op de medewerkersbetrokkenheid.

Prestaties verbeteren
Veel organisaties bieden (bepaalde groepen)
medewerkers variabele beloningen aan als financiële
prikkel om de prestaties te beïnvloeden. Een voorbeeld
hiervan zijn bijvoorbeeld de 'Sales Incentive Plans'
voor medewerkers in Sales of de ‘Long Term- of
Short Term Incentive Plans’. Goede communicatietools zorgen ervoor dat medewerkers begrijpen hoe hun inzet bijdraagt aan de doelstellingen en welke variabele beloning daar tegenover staat. Wij durven te stellen dat effectieve communicatie zorgt voor betere prestaties. 

Talent behouden en aantrekken
Veel bedrijven worstelen met de vraag hoe zij talent kunnen aantrekken en behouden om concurrerend te blijven. Het samenstellen van een flexibel, aantrekkelijk en relevant beloningspakket en hierover prikkelend communiceren zorgt ervoor dat talent wordt aangetrokken en dat de juiste mensen aan boord blijven.  

 

Er zijn veel andere goede redenen om aan de slag te gaan met Total Reward communicatie. Wij hebben veel klanten hierbij al mogen helpen. We hebben interactieve tools gemaakt om medewerkers te betrekken bij een nieuw Short Term Incentive-programma, Total Reward statements gemaakt om medewerkers inzicht te geven in hun nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket en interactieve handbooks ontwikkeld die een compleet overzicht geven van alle arbeidsvoorwaarden die voor alle medewerkers beschikbaar zijn. 

'Don't sell the salary,

sell your rewards'

Bedankt! Bericht verzonden.

Hoe kunnen wij helpen?

Wij helpen graag bij de communicatie

over je arbeidsvoorwaarden en 

beloningsbeleid om daarmee het begrip

en waardering te vergroten.

 

Wij kunnen helpen bij de communicatie-

strategie bij de uitvoering. Wij ontwerpen 

heldere, duidelijke belonings-

communicatie die het voor werknemers

inzichtelijk maakt wat de werkelijke

waarde van hun totale beloning is. 

Denk hierbij aan:

+ Total Reward Statements

+ Manager & HR toolkits

+ Benefits Communicatieplan

+ (Online) nieuwsbrieven

+ HR guides

+ Uitlegvideo's

Wij hebben dit al gedaan voor diverse

werkgevers, 

Wil je meer weten?

Bekijk dan de cases van Diageo en Liberty Global.

Of neem contact met ons op

bottom of page